Transporthistorie.no

Grensetreffet 2023


Informasjon om kjøretøyene er hentet fra  Statens vegvesen og Transport styrelsen i Sverige.

XD 70507                                           Bilde 1

1998. Volvo VN L64

KT (AE 60088)                                     Bilde 2

1971. Scania 110

CE18373                                          Bilde 3

1985. Scania R112

AX 41558                                           Bilde 4

1984. Scania R142

D 6183                                                Bilde 5

1970. Scania 140

CE 44200                                           Bilde 6

1989 Scania 142

ZE 47764                                           Bilde 7

1984. Scania 142

NE 62131                                           Bilde 8

1994. Scania R143

RH 18061                                            Bilde 9

1994. Scania R143

VE 64915                                          Bilde 10

1987. Scania R142

AR 34991                                          Bilde 11

1979  Scania 141

ESD 311 (S)                                          Bilde 12

1990. Scania R143

WWL 210 (S)                                     Bilde 13

2005. Scania T500

                                                          Bilde 14

 Scania 81

CV 90433                                         Bilde 15

1972. Scania L80

B 4610                                              Bilde 16

1967. Scania-Vabis 76 Super

DSJ 090 (S)                                       Bilde 17

 Scania-Vabis 75

D 89193                                           Bilde 18

1965  LS 76 Super

ND 12132                                         Bilde 19

1971. Scania L110

DWD 795 (S)                                     Bilde 20

1975. Volvo C303

AA 14304                                          Bilde 21

1968. Scania-Vabis  L56

B 65805                                            Bilde 22

1954. Chevrolet. 3600

LS 29524                                          Bilde 23

1984. Volvo F10

EUP 024 (S)                                       Bilde 24

1991. Freightliner

XL 32793                                          Bilde 25

1989. Scania R143HL

DB 21786                                         Bilde 26

1973. Volvo F88

C 16441                                           Bilde 27

1947. Dodge

F 43130                                            Bilde 28

1959. Ford

DF 7744                                            Bilde 29

1984. Scania P112

AS 56790                                          Bilde 30

1988. Peterbilt  379

F 34999                                            Bilde 31

1956. Volvo L37

KZ 24837                                          Bilde 32

1972. Scania L140S

C 65805                                            Bilde 33

1970. Volvo NB 88

ND 16795                                         Bilde 34

1972. Scania L110S

JC 62711                                          Bilde 35

1982. Volvo F12

YN 25304                                         Bilde 36

1977. Scania LBS 111 S

PC 76609                                        Bilde 37

1994  Scania R143ML

DE 68440                                          Bilde 38

1986. Scania T142H

YU 32963                                         Bilde 39

1999. Scania T144 GB

AGC 334. (D1570) (S)                      Bilde 40

1967  Scania-Vabis LBS 76

OJL 132 (S)                                       Bilde 41

1989. Scania T143 HL

HOY 156 (S)                                       Bilde 42

1974. Scania LS140 S

ACX 706 (S)                                      Bilde 43

1985. Volvo F10

OKT 462 (S)                                      Bilde 44

1989. Volvo F16

CE 201518                                       Bilde 45

1979. Scania LBS141

FS 66823                                          Bilde 46

1988. Scania R142M

CC 53477                                         Bilde 47

1975. Volvo F89

B 30500                                            Bilde 48

1966  Scania. LB76

UX 39510                                         Bilde 49

1993. Scania  R143M

A 48736                                            Bilde 50

1967. Volvo N86

B 5414                                              Bilde 51

1961. DAF B1600

VBK #829

Børtevann-Ullerøy-Varteig  Busstrafikk

B 5468                                               Bilde 52

1966. Scania-Vabis B56

Larvik

Østfold Bilruter

B 10439                                            Bilde 53

1936. Chevrolet RO

Råde karosserifabrikk

                                                          Bilde 54

        Mercedes 

BS 96930                                          Bilde 55

1984. Peterbilt 359 Conventional

FT 36536                                          Bilde 56

1981. Kenworth W900A

IVERSEN  (RJ90500)                         Bilde 57

2008. Freightliner Classic XL