Transporthistorie.no

Treff Drammen 2011


Informasjon om kjøretøyene er hentet fra utstillingskatalogen og Statens vegvesen

R 200                                                   Bilde 1

1920  Ford T

Repstad

Automobilruta Milde - Bergen                                              

O 1861                                                Bilde 2

1937. Volvo LV94E

Arna

Bergen-Hardanger Billag

R 753                                                  Bilde 3

1950 Bedford OB

Rasmussen

Bilruta Os - Bergen

H 16504                                             Bilde 4

1951. Volvo LV142

Wattenberg

Karl Lia, Drangedal

F 30051 (Z12266)

1938 Volvo B11

O.C.Axelsen

Nilsen Bilruter, Tjølling

Lagerung Engeseth Bilruter

H 15724                                              Bilde 6

1956 Volvo L375-07

Knudsen

Toralf Lilløy

F 1011                                                Bilde 7

1960. Volvo. 


Drammen Turistbil

D 14890                                              Bilde 8

1952. Volvo B513

Arvika Karossfabrikk

Einar Elseth

O 1874.                                               Bilde 9

1962. Scania-Vabis B75

Repstad #792

Bergen-Hardanger Billag

E 6430                                              Bilde 10

1954. Scania-Vabis B62

Knudsen #586

Lillehammer-Ringsaker Bilruter

SN 53881                                         Bilde 11 1974. Scania B110

Repstad #1887

HSD Bilane

R 2055.                                              Bilde 12

1964. Volvo B615

Repstad #

HSD Bilane

SP 34092                                          Bilde 13

1980 Scania B86S

Arna #2175

Bergen-Hardanger-Voss Billag

R 1265                                              Bilde 14

1956. Scania-Vabis B71

Arna #184

Åsane Billag

R 1143                                              Bilde 15

1954. Scania-Vabis BF61

Schmidt

Åsane Billag

UE 28867                                         Bilde 16

1974. Mercedes-Benz LP913

Vest #292

Valldal-Åndalsnes Rutelag A/S

TV 38387                                          Bilde 17

1979. Volvo BB57

Vest #605

Sogn Billag 

R 1283                                               Bilde 18

1963  Mercedes-Bens LP328

Arna

Eksingedalsruta L/L

R 7001.                                             Bilde 19

1964. Scania-Vabis B56

Repstad #973

H.S.D. Bilane

SN 24558                                         Bilde 20

1972. Volvo B57

Arna #1000

Bergen-Nordhordaland Trafikklag

R 51003                                            Bilde 21

1969. Scania B80

Vest #44

Indre Nordhordaland Dampbåtlag

SR 15478                                          Bilde 22

1987. Volvo B10M

Van Hool

Bergen-Nordhordaland Rutelag ASA

ND 23345                                         Bilde 23

1973. Scania B110

Bjørge

A/S Siljan Bil

I 4411                                               Bilde 24

1967. Scania Vabis B76

Repstad

I 2344                                                Bilde 25

1964. Volvo B615

Knutsen #1036

Frolandsruta

H 4618                                              Bilde 11

1962  Scania-Vabis B55

Larvik

NSN Vestfoldrutene

JC 36416                                         Bilde 27

1974  Volvo B57

Repstad #1931

Vestoppland Bilselskap A/S

JC 60023                                         Bilde 28

1981. Volvo B10M

Repstad #2572

Snertingdal Auto

E 15558                                            Bilde 29

1957. Scania-Vabis BF73

Repstad #552

Gjøvik og Vardal Bilruter A/L

E 6225                                             Bilde 30

1966 Volvo B715

Knudsen #1113

Gausdal Bilselskap

E6251                                                Bilde 31

1959. Volvo B635

Larvik #623

Biri Bilselskap

TV 11916                                          Bilde 32

1971. Volvo BB57

Arna #964

Aurland kommunale Rutebiler

S 7013                                              Bilde 33

1958  Volvo B-725

1967 Repstad

Firda Billag

S 3136                                              Bilde 34

1958. Volvo B-615

Lier #

Gol-Lærdal-Maristubilene

B 5468                                               Bilde 21

1966. Scania-Vabis B56

Larvik 

Østfold Bilruter

B 5414                                              Bilde 36

1961. DAF B1600

VBK #829

Børtevann-Ullerøy-Varteig  Busstrafikk

A 15082                                           Bilde 37

1968. Scania BF110

Iversen

Modumsrutene

A-15067                                            Bilde 38

1965 DAF TB160

Per Schøyens Karosserifabrikk, Lillestrøm

Schøyens Bilcentraler

U 75110                                            Bilde 39

1970. Volvo B58

VBK #3455

NSB Trondheim Distrikt

SR 23318                                          Bilde 40

1988. Mercedes-Benz OHL1625

Arna #

SSV Bilselskap AS

KE 34375                                          Bilde 41

1974. Volvo B59

VBK 4496

Drammen Kommunale Trikk

KE 69036                                          Bilde 42

1969. Volvo B58

VBK. #3352

Drammen Kommunale Trikk

F 1029                                             Bilde 43

1962. Scania-Vabis B55

Lier #267

Svelvikruten, A/S. Drammen

F 30299                                            Bilde 44

1964. Volvo B715

Larvik #988

NSB Krøderrutene

CC 11463                                         Bilde 45

1971. Merceds-Benz  O317

VBK #3787

Enebakkrutene AS

A 15465                                            Bilde 46

1964. Volvo

VBK

De Blå Omnibusser A/S

C 4649                                              Bilde 47

1965. Scania-Vabis BF56

VBK #1941

Bærum Forenede Bilruter

A 15720                                            Bilde 48

1964. Leyland WM Lert

VBK #1436

Oslo Sporveier A/S

D 14849 (F 30151)                           Bilde 49

1955. Volvo B614F

Larvik

NSB Veholtruten

TV 35505                                          Bilde 50

1978. Volvo B58

Vest. #537

Romerike <busstrafikk

C 30327                                            Bilde 51

1968  Scania-Vabis. BF76

Larvik #1202

NSB Odal Eidsvollrutene

A 15567                                            Bilde 52

1968. volvo B57

VBK. #2851

Oslo og Follo Busstrafikk

A 15835                                            Bilde 53

1969. Bussing VS110V

Bussing. #

Oslo Sporveier A/S

SR 18712                                          Bilde 54

1987. Volvo B10R

Arna  #3237

Oslo Sporveier A/S

BC 28393                                         Bilde 55

1975. Scania B111

VBK. #4649

Johns Treidera Bilcentraler AS

HS 70313                                          Bilde 56

1993. Volvo B10M

Vest. #1590

Litra Buss

Lakering SToroslo Lokaltrafikk (Mørk grønn)

KZ 29479                                        Bilde 57

1981. Volvo B10M

VBK. #45887

Oslo sporveier A/S

Bilde 58

SR 89932                                          Bilde 59

1997. Volvo B10LA

Arna # 4438

Oslo Sporveier A/S

U 75042                                           Bilde 16

1968. Scania/Vabis B76

Berg # 362

Klæburuten